Search Holidays

Urnatur- hotel in Sweden photo- hat cabin and pilgrims cabin

mitt ute i skogen ligger skogseremitagets stugor. Alla är olika varandra och helt utan el. De är byggda efter egna idéer och med stormvirke efter stormarna Gudrun och Per av Håkan Strotz, jägmästare. Här syns den sexkantiga hattstuga, – eremitagets bröllopssuite, samt pilgrimstugan.